Tarieven

Kostenvergoeding
De kostenvergoeding hangt af van uw verzekeringsmaatschappij en de wijze waarop u verzekerd bent. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist, maar stellen soms bepaalde voorwaarden.

Verzekering
Hebt u een aanvullende verzekering waarin ook een tandheelkundig pakket zit, dan is de kans groot dat de verzekeringsmaatschappij de kosten van een mondhygiënist (gedeeltelijk) vergoedt. Het is verstandig eerst hiernaar te informeren. Bespreek ook voorafgaande aan de behandeling met de mondhygiënist de kosten die aan de behandeling verbonden zijn. Deze zijn namelijk afhankelijk van de soort behandeling en de behandeltijd.

Kwaliteit
Wij staan voor kwaliteit en dit betekent in sommige situaties ook meer tijd. Mocht u ergens over twijfelen of meer informatie wensen, vraag het ons. Dit voorkomt problemen achteraf.

Voorkom onnodige kosten
Mocht uw afspraak niet door kunnen gaan, verzoeken wij dit minimaal 48 uur van tevoren telefonisch of per mail door te geven. Anders zijn wij genoodzaakt een deel van de behandeling in rekening te brengen.